Albert Schweitzer og det renstemte orgelet

Eivind Groven og Albert Schweitzer ved orgelet

 

"Det ville vera uppfylling av ein draum som eg hev havt heile mitt liv eingong å få høyre eit reinstemt orgel."

Brev til Eivind Groven fra Albert Schweitzer i 1953.

Albert Schweitzer kom til Norge i 1954 for å motta Nobels fredspris, og benyttet sjansen til å prøve Eivind Grovens renstemte pipeorgel, som den gang sto i Trefoldighetsskirken i Oslo.

Han var utslitt etter sykdom, og avlyste flere påtenkte konserter og arrangementer. Det eneste han orket ved siden av fredsprisutdelingen, var å prøve Grovens instrument. Eivind Groven forteller:

" Då han fekk høyre det vesle orgelet i Trefoldighetskyrkja, sette han seg med ein gong og spela ei god stund på det. Og han sa bestemt: "De må byggje eit stort slikt orgel." Det var fleire tilstades og høyrte på dette. Han sa ogso: "Dette er det mest interessante eg hev høyrt."" (Groven 1971a)