Livsverk:
FOLKEMUSIKK


Tri oppgåver
Hardingfelespelet i Vest-Telemark
Eivind lærer fela
Slåtteoppskrift
Bakgrunnen for slåttane
Kven lærde av Eivind?
Spelemann og nyskapar
Mellom folke- og kunstmusikk
Inspirasjon frå folkemusikken
Folkemusikkgranskar
Avrunding

Noter

Kjelder